วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรม หลักสูตร การใช้ Web Blog


อบรม หลักสูตร การใช้ Web Blog วันที่ 30 พ.ค. 2556 
ณ สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
        
            Web Blog เปรียบเหมือนไดอารี่ที่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปแบบ ตัวอักษร รูปภาพ ลิงค์ VDO มีลูกเล่นที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ Blog ในการทำ KM ภายในองค์กรของตนเองได้


เว็บไซต์ที่ให้บริการ Blog ทั้งในและต่างประเทศ


เริ่มต้นใช้งาน Blogger โดยใช้เมล์ ของ G-Mail

การเลือกรูปแบบหน้าตา Blog
เครื่องมือการใช้งานในการสร้างโพสต์ ใน Blog 


ตกแต่งรูปแบบ และ เครื่องมือเสริมในการใช้ Blog


การแสดงหน้า Blog ที่สร้าง
VDO สอนวิธีการทำ BLOG 


(อ้างอิง : http://www.youtube.com/watch?v=nUFzU-7RVPw )


1 ความคิดเห็น: