วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Google Apps
              มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบริษัท Google ได้นำระบบ Google Applications for Education ซึ่งประกอบด้วยระบบ Google Mail, Google Calendar ,Google Site , Google Doc , Google Plus ให้กับบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของนิสิต อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร


   

ข้อดีในการใช้ ระบบ NU Google Apps
G-Mail 
• พื้นที่ 25 GB ภายใต้ Domain NU  
• จบการศึกษาก็สามารถใช้งานได้
• Chat และ Video Call ผ่านหน้า G Mail  และส่ง SMS 50 ข้อความต่อวัน ฟรี
Google Calendar
• การแจ้งเตือนผ่าน e-Mail  SMS ฟรี
G-Drive
• มีพื้นที่สำหรับ Upload Download ในระบบ Cloud ขนาด 5 GB
• สามารถ Shared ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันได้  
• สามารถทำงานร่วมทุกที่ทุกเวลาผ่าน Google Document , Presentation , Spreadsheet และ From
Google plus 
• สามารถใช้ Google Hangout สำหรับทำ VDO Conference 10 คนพร้อมกัน
ทั้งนี้ระบบ NU Google Apps for Education พร้อมบริการให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วโดยสามารถเข้า Login เข้าใช้งานระบบ ได้ที่  http://sitemail.nu.ac.th 
สามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดใช้งาน ได้ที่    
บุคลากร    http://bit.ly/startpersonnel


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น