วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประกันคุณภาพ


เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประกันคุณภาพ 
ของสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน


หมายเหตุ : คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายขนาด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น